ROVO

Het Regionaal Orgaan voor de Verkeersveiligheid in Overijssel (ROVO):

Samen met onze partners streven wij naar het verbeteren van de verkeersveiligheid in Overijssel. Dat doen we onder meer door zoveel mogelijk verschillende verkeersveiligheidsprojecten voor alle leeftijden te ontwikkelen en uit te voeren. De projecten zijn gericht op het beïnvloeden van het gedrag van de verkeersdeelnemers. Willen we het verkeer veiliger maken, dan moeten we via educatie, communicatie en handhaving er voor zorgen dat iedereen zich in het verkeer veilig gedraagt.

Iedere ROVO-partner levert een belangrijke bijdrage aan de verkeersveiligheid, zo verstrekken de provincie Overijssel en Regio Twente subsidie aan de Overijsselse gemeenten waarmee zij voor alle doelgroepen verkeersveiligheidsprojecten kunnen laten uitvoeren, bijvoorbeeld door Veilig Verkeer Nederland of ANWB. Rijkswaterstaat Oost-Nederland en provincie Overijssel hebben ook nog een belangrijke taak omdat zij de wegbeheerders zijn. Openbaar Ministerie en de politieregio's IJsselland en Twente dragen bij door handhavingsacties uit te voeren bij projecten of tijdens campagneperiodes op het betreffende thema. Alle ROVO-partners voeren verkeerveiligheidscampagnes om de weggebruikers o.a. te wijzen op het dragen van de gordel, Bob of juiste verlichting van auto of fiets. De campagne 'vriendelijk verkeer' zal ook te zien zijn.

© Copyright Fietsersbond